Prikupljanje EE otpada

Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Kako se riješiti EE otpada? 
U našim dućanima možete ostaviti  EE otpad . Preuzimamo ga po sistemu 1 za 1 do 30 kg. U Merkury zbrinuti ćemo vaš stari EE uređaj uz uvjet da je isti obavljao primarne funkcije kao i isporučena novokupljena EE oprema. Za više informacija obratite se našem djelatniku. 
Ako niste u blizini naših dućana, u Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije.Nalog možete dati i na web stranici 

EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.