UVJETI KORIŠTENJA POKLON KARTICE

 

§ 1 Definicije:

 

1) Poklon kartica – bon primljen u papirnatom ili elektronskom obliku

(na mobilnom uređaju), kojim se omogućuje kupovina robe u trgovinama MERKURY kojima upravlja FLIBA D.O.O, Gospodarska 5, 10255 Donji Stupnik, OIB: 30777726033 u daljnjem tekstu MERKURY.

Poklon kartica ne vrijedi za kupovinu putem weba.

2) Korisnik – svaki nositelj poklon kartice koji je predoči za kupovinu u trgovini MERKURY.

 

§ 2

1. Poklon kartice dostupne u prodaji su u iznosima od 25 eura, 50 eura i 100 eura.

2. Poklon kartica je jednokratna i omogućuje korisniku jednokratnu kupovinu, bez obzira da li će za kupovinu biti iskorišten cijeli iznos s kartice.

3. Poklon kartica vrijedi 6 mjeseci od dana kupnje. Kartica se aktivira u trenutku kupnje kartice na blagajni trgovine MERKURY.

4. Poklon kartica je nepovratna i ne može se zamijeniti za gotovini u cijelom iznosu niti za dio iznosa.

5. Poklon karticom možete kupiti samo robu koju trgovina u kojoj kupujete trenutno ima na zalihi. Poklon kartica ne može se iskoristiti za kupovinu na narudžbu ili za kupovinu robe za koju treba platiti predujam.

 

§ 3

1. Kako bi se iskoristila mogućnost plaćanja poklon karticom, Korisnik je dužan

obavijestiti blagajnika prije izdavanja računa/fakture da želi iskoristiti poklon karticu

i dati je blagajniku.

2. U slučaju da cijena robe koju je korisnik kupio uz korištenje kartice premašuje vrijednost poklon kartice, Korisnik je dužan doplatiti razliku.

3. U slučaju da je cijena robe koju je Korisnik kupio poklon karticom niža od vrijednosti iste, Korisnik nema pravo na povrat razlike između cijene kupljene robe i vrijednosti na kartici. Ukoliko je na poklon kartici ostalo sredstava, Korisnik ne može dobiti razliku u gotovini niti je može ponovno koristiti za sljedeću kupovinu.

4. U trenutku plaćanja robe poklon karticom, blagajnik je papirnatu poklon karticu dužan zadržati i probušiti, a elektronska dobiva status iskorištene.

5. Roba kupljena poklon karticom ne može se vratiti.

6. Trgovina MERKURY ima pravo odbiti korištenje poklon kartice u sljedećim slučajevima:

1) isteka roka od 6 mjeseci od dana aktivacije kartice

2) opravdane sumnje u vjerodostojnost poklon kartice,

3) oštećenja poklon kartice u mjeri u kojoj je nemoguće pročitati podatke s kartice

4) pojave kvara prodajnog sustava izvan kontrole FLIBA D.O.O. ili drugog kvara koji onemogućuje korištenje kartice u određenoj trgovini.

7. Uvjeti stupaju na snagu 15.06.2024.g.

8. Upravni odbor FLIBA D.O.O zadržava pravo izmjene ovih propisa, i svaka takva izmjena objavljuje se na internetskim stranicama www.merkury.hr tri dana unaprijed.